GODZINY OTWARCIA: 10:00 - 21:00

Regulamin Centrum

 

Regulamin Centrum Handlowego Plac Unii W Warszawie  „Regulamin”

Kierując się troską Klientów odwiedzających nasze Centrum Handlowe, prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niżej opisanych punktach Regulaminu, który obowiązuje na terenie całego obiektu. 

Komunikacja 

1. Zabrania się parkowania pojazdów nieuprawnionych na miejscach dla niepełnosprawnych. Szczegółowy Regulamin Parkingu znajduje się przy wjazdach na parking.  

2. Zabrania się jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz wprowadzania rowerów i jazdy na nich wewnątrz budynku i na terenie obiektu, za wyjątkiem potrzeby użytkowania ze stacji rowerowej Placu Unii. 

3. Siedzenie dozwolone jest wyłącznie na ławkach lub miejscach do tego przeznaczonych. Siedzenie na schodach, kwietnikach, elementach reklamowych lub dekoracyjnych, balustradach itp. jest zabronione. 

Postanowienia ogólne 

1. Zabrania się reklamy, kolportażu ulotek i prezentowania materiałów reklamowych w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego. 

2. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych i innych, prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum Handlowego  bez uprzedniej zgody jego Dyrekcji. 

3. Żebranie i akwizycja są zabronione. 

4. Zabrania się wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu i życiu Klientów lub mieniu, w zakresie, w jakim nie zostało to dopuszczone odpowiednimi przepisami 

5. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i tzw. elektronicznych papierosów oraz konsumpcji napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i oznakowanymi. 

6. Na terenie Centrum Handlowego obowiązuje zakaz fotografowania. Wykonanie zdjęć jest możliwe  po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji obiektu. Zakaz nie dotyczy zdjęć rodzinnych wykonywanych wyłącznie na użytek prywatny.  

7. Zakazuje się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócającym porządek publiczny oraz zachowującym się w sposób uciążliwy  dla innych osób lub uporczywie naruszającym niniejszy Regulamin. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego po zażądaniu opuszczenia go przez przedstawiciela Dyrekcji lub pełnomocników oraz ochronę może być objęte interwencją Policji lub innych organów porządkowych. 

8. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego po zażądaniu opuszczenia go przez przedstawiciela Dyrekcji lub pełnomocników oraz ochronę może być ścigane karnie. 

9. Zabrania się używania wózków na zakupy do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem. 

10. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu Centrum Handlowego zwierząt bez kagańców i smyczy. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym. 

11. Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Centrum Handlowego, także w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp. jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody. 

12. Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Centrum Handlowego lub pracownikowi Punktu Informacyjnego. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie obowiązującego prawa. 

Niezależnie od wymienionych postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Handlowym działań zakazanych  w świetle obowiązującego prawa. Osoby odwiedzające nasze Centrum Handlowe proszone są o respektowanie poleceń służb ochrony obiektu lub Dyrekcji. Teren Centrum Handlowego  Plac Unii w Warszawie  jest w całości objęty monitoringiem. 

 

 

Zarządca Centrum Handlowego Plac Unii 

Biuro Administracji 

CBRE Sp. z o.o. 

Ul: Puławska 2, Warszawa 02-566, budynek A, p 6