Polityka prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego lub usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorem Danych Osobowych jest:

BLETWOOD INVESTMENTS Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50A

02-672 Warszawa

[email protected]

+48 22 646 42 92

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i zniszczeniem. W tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, zapory ogniowe i SSL (Secure Sockets Layer).

Dane, które gromadzimy obejmują:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer (numery) telefonu
 • Adres e-mail
 • Odpowiedzi w ankietach

Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisu internetowego:

 • Adres IP
 • pliki cookies

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora oraz przez podmioty współpracujące.

Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu,
b) wykrywania nadużyć,
c) informowania o treściach i usługach spółki BLETWOOD INVESTMENTS Sp. z o.o.,
d) udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
e) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
f) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet i udoskonalenia usług Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie dopasowanie treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług.

Podmioty Współpracujące przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności Podmiotu Współpracującego.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym w celu profilowania oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Brak Twoich danych osobowych może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Brak Twoich danych osobowych może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Odbiorcy Danych

Twoje dane nie będą ujawniane nikomu spoza BLETWOOD INVESTMENTS Sp. z o.o. i jej spółek powiązanych, z wyłączeniem podmiotów współpracujących, którym BLETWOOD INVESTMENTS Sp. z o.o. zleciła świadczenie usług.

Podmioty współpracujące, przetwarzające dane osobowe, na zlecenie administratora to. m.in. dostawcy usług IT, agencje marketingowe (w tym agencje reklamowe i ich klienci), firmy badawcze – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Z Polityką prywatności Podmiotów Współpracujących można zapoznać się na stronach:

https://policies.google.com/privacy?hl=pL

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do danych,w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo żądania usunięcia danych w określonych sytuacjach,
 • prawo żądania przeniesienia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych prosimy o kontakt:

 • forma pisemna:

BLETWOOD INVESTMENTS Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

 • poczta elektroniczna:

Adres email: [email protected]

Pliki cookies

Administrator informuje, że używa na stronie internetowej technologii cookies (plików tekstowych).

Cookies to porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę.
Cookie nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych użytkowników Serwisu. Użytkownicy w swoich przeglądarkach mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. Najskuteczniejszym sposobem jest wyłączenie plików cookies w przeglądarce. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć jakość korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet/ badaniami zachowań użytkowników

Administrator informuje, że jest stroną umowy z GOOGLE Inc. i korzysta na stronie z Google Analytics.

Funkcja śledzenia w Google Analytics stosuje pliki cookies w celu dostarczania istotnych raportów na temat użytkowników witryny, ale nie gromadzi danych osobowych. Google Analytics ustawia lub aktualizuje pliki cookies wyłącznie w celu zbierania danych koniecznych do sporządzenia raportów. Ponadto Google Analytics wykorzystuje wyłącznie własne pliki cookies. Oznacza to, że wszystkie pliki cookies wstawiane przez Google Analytics nie mogą być modyfikowane ani pobierane przez żadną usługę w żadnej domenie innej niż www.placunii.pl Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies Google Analytics można znaleźć na stronie:

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Ochrony budynku
tel: 22 647 05 10

Operator parkingu/APCOA
tel: 22 853 19 45

 • Autobusy: 119, 131, 138, 167, 168, 195, 222, 501, 519, 522

 • Tramwaje: 4, 10, 11, 18

 • Metro: POLITECHNIKA

 • Stacja wypożyczalni rowerów: Veturilo

Plac Unii dla pracowników budynku biurowego oraz gości zapewnia podziemny parking z 800 miejscami parkingowymi.

Dla gości dostępny jest parking na poziomie -2.


Przy zakupach w pasażu handlowo-usługowym możliwa jest walidacja 1h biletu parkingowego - przy dokonaniu zakupów o wartości min. 50 zł.

Napisz do nas

W celu wynajęcia powierzchni biurowych, prosimy o kontakt.

*pole obowiązkowe